Διορθώστε το Android που είναι συνδεδεμένο σε WiFi αλλά δεν υπάρχει Διαδίκτυο

Μερικές φορές το Android σας αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενο με το Διαδίκτυο. Αυτό το φοβισμένο Connected, αλλά κανένα μήνυμα πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν είναι απλώς ασαφές. Πολλοί λόγοι μπορούν ...