Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Safari Download Manager σε iOS

Ο Διαχειριστής λήψεων διατηρεί τη λίστα όλων των λήψεών σας από τον Ιστό κατά τη χρήση του Safari. Μπορείτε να δείτε την πρόοδο των λήψεων.